Lietošanas noteikumi un nosacījumi

SIA “MalleM”, Reģ.nr. 50203188721, Līvzemes iela 23A, Salaspils, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2169, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

 1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

 1. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas pie produktiem.

Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. Tāpat arī iepakojums preces transportēšanai var atšķirties no interneta veikalā attēlos redzamā. Preces iepakojuma maiņa, lai nodrošinātu pareizu un drošu Preces transportēšanu, nemaina Preci un/vai tās īpašības un/vai funkcijas, kas norādītas interneta veikalā.

Pasūtījumu var veikt gan reģistrētas personas, gan nereģistrētas personas.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam un aizpildiet visus nepieciešamos laukus. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

 1. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma https://montonio.com/, Montonio Finance UAB.

Iespējamās maksājumu metodes ir:

 • • Latvijas internetbanku maksājumi;
 • • Maksājumi ar bankas karti.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Montonio Finance UAB.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

 1. Piegādes noteikumi

Produktu piegādes veic šādas kompānijas: GLS, OMNIVA, DPD.

Produktu piegādes kompāniju nosaka sistēma, balstoties uz iegādātā produkta lielumu, svaru, daudzumu un citām īpašībām.

Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī, ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 14 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu.

 1. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Skatīt sadaļu “Garantijas noteikumi”.

 1. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums, nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru, kurus norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz: info@kidzi.lv.

 1. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risina Latvijas Republikas (LR) tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

9. Atteikuma tiesības

9. !!! SVARĪGI !!!

 1. Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no līguma (Līgums), kas noslēgts starp Pircēju un SIA MalleM (Pārdevējs) par preču (Preces) iegādi interneta veikalā.
 2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no Preces saņemšanas dienas. Ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci. Ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
 3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts nepārprotams Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma. Paziņojums par atteikšanos no Līguma iesniedzams, nosūtot uz Pārdevēja juridisko adresi: Ziemeļu iela 51, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123, vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: info@kidzi.lv. Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.
 4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pircējs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu iesniedz vai nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 5. Ja Pircējs atteiksies no Līguma, Pārdevējs atmaksās visu par Preci samaksāto naudu, ieskaitot piegādes izdevumus (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējās piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no Līguma. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību.
 6. Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma norādīto bankas kontu. Jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
 7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
 8. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis Pārdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas.
 9. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.
 10. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
 11. 1) preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 12. 2) prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 13. 3) prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 14. 4) patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, apakšveļa, zobu birste, epilators, bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, ausīs ieliekamās audio/bluetooth austiņas, seksa rotaļlietas, ķermeņa kopšanas līdzekļi un citas tamlīdzīga rakstura preces);
 15. 5) prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 16. 6) patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.
 17. Atteikties no Preces var tad, ja tā netika lietota, sabojāta vai tās izskats pēc būtības nav mainījies, t. i., preces vai tās iepakojuma izskatam tika veiktas tikai tādas izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai apskatītu saņemto preci. Pircējam šīs tiesības jāizmanto atbildīgi un prece jāatgriež oriģinālā nesabojātā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja norādītie dokumenti tika piegādāti kopā ar preci).
 18. Ņemt vērā, ka Pircējs ir atbildīgs par droša un atbilstoša ārējā iepakojuma nodrošināšanu atpakaļ atgrieztajām precēm.
 19. Atgriežot Preces, Pircējs atbild par preču vērtības samazināšanos, kas radās saistībā ar darbībām, kas nav nepieciešamas, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību.
Izvēloties KIDZI.LV, Jūs izvēlaties ātru un kvalitatīvu risinājumu Jūsu vajadzībām.